Informační systém HCMS

Aplikace, která šetří nejméně 3 miliony korun ročně!! (1 pracovník na každé ze 3 směn)

V obdobích zvýšeného počtu abnormalit, jako jsou přechody na výrobu nového modelu, stoupají úspory až na 5 násobek.

Stručný popis

Na montážní lince ve výrobě chybí díl. Logistika musí díl najít a doručit dříve než se linka zastaví.
Díky této aplikaci to udělá rychle a efektivně.

Hlavní funkce:
  1. Dohledat detailní informace potřebné k vyřešení krizové situace (např. nedostatek dílů ve výrobě).
  2. Podle získaných údajů, rozhodne uživatel o vhodném postupu řešení. Doplní instrukce pro navazující procesy a záznam odešle.
  3. V další části aplikace na tabletu jsou provedeny konkrétní kroky k vyřešení problému dle předaných instrukcí.

Klient:
Toyota Kolín
Kdy:
04 / 2021
Kategorie:
Aplikace
Orientační cena:
200 000,- Kč
Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka

Hlavní stránka aplikace, kde uživatelé zadají číslo dílu a ihned zde vidí veškeré potřebné informace potřebné k rychlému a efektivnímu zpracování zadaného úkolu.

Tabulky dat

Tabulky dat

Jedna z tabulek pro zobrazení dat aplikace. Umožňuje export do běžných formátů (Excel, PDF, ...), stránkování, řazení a filtrování.

Tablet

Tablet

Část aplikace používaná na tabletu. Pracovník zde obdrží instrukci, podle které postupuje.

Doménový model

Doménový model

Každému projektu předchází důkladná analýza.

Funkční model

Funkční model

Funkční model aplikace je též před-vývojovou součástí.

Use cases

Use cases

Jak bude aplikace používaná vím a zohledním při vývoji díky sestavení use case diagramu.